Forfatterarkiv

Klima

Se FN rapporten omkring positiv metan reduktion ved anvendelse af Easylin.

Dette er dokumenteret på side 78. Her bruges betegnelsen lipids som reference til Easylin.

Jack

Metanudvikling

Såfremt du anvender vores webbaseret analyseværktøj –mælkinfo, kan du her finde nyttige informationer omkring metan og foderudnyttelse. Ud fra afregningsprøven genereres en ”mælkinfo rapport” hvor mange værdier sandsynliggøres, blandt andet metanudvikling. Rapporten kan anvendes som et CV på besætningen. Metan beregningen der anvendes, er patenteret.

Se mælkinfo rapport fra dansk besætning.

American Dairy Science Association har lavet en rapport om mælkefedtsyrer hos malkekøer fodret med ekstruderet hørfrø, og forhold til metan output Se rapport.

Jack

Effekt af ekstruderet hørfrø på metan reduktion

Ekstruderet hørfrø (Easylin) har stor indflydelse på metanreduktion.

Journal of Animal Science har lavet en rapport om metanproduktion og foderfordøjelighed. Læs rapporten her.

American Dairy Science Association har lavet en rapport om virkninger på metanproduktion, fermentering og mælkeproduktion.

American Dairy Science Association har også lavet en rapport om virkninger af ekstruderet hørfrø på metanproduktion. Læs rapporten her.

Endvidere har de lavet en rapport om muligheder for reduktion af udledning af metan fra kvæg.

Jack

Fedtsyrer og metan

Sammenhængen imellem fedtsyrer og metan

I de seneste år er interessen for tilskudsfedt igen øget. Dette skyldes både interessen for at påvirke fedtsyresammensætningen i mælken, samt ønsket om at reducere malkekøernes metan produktion.

Institut for Husdyrbrug og Institut for Fødevarer, AU Foulum, Aarhus Universitet har lavet en rapport om betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse. Se rapporten.

Den videnskabelige journal Animal Feed Science and Technology har en artikel om forholdet mellem metanproduktion og mælkefedtsyre profiler ved malkekvæg. Læs artiklen her.

Livestock Production Science har en artikel om indflydelsen af fedt og sammensætning på metanproduktion ved malkekvæg. Læs artiklen her.

American Dairy Science Association har lavet en meta-analyse af forhold mellem metan produktion og mælke fedtsyreprofil i malkekvæg. Se rapporten her.

Jack

Andre offentlige udgivelser

Se videnskabelig artikel om virkning af ekstruderede frø eller olie på fedtsyre.

American Dairy Science Association har lavet en rapport om hørfrøolie til mælkefedt og virkningerne på mælkefedtsyresammensætningen hos malkekøer. Se rapporten her.

De har også lavet en rapport om effekt af fodring ekstruderet hørfrø med forskellige kornafgrøder

Den videnskabelige journal Animal Feed Science and Technology har en artikel om mælkeproduktion og mælkefedtsyreprofil. Læs artiklen her.

Klik her for at læse American Dairy Science Associations rapport om virkninger af øget tilsætning af omega 3 fedtsyrer.

Jack

Ekstruderet hørfrøproduktion

Klik her for at se et diagram om produktionsprocesen og produktudviklinging i ekstruderet hørfrøproduktion.

Jack

Europæisk undersøgelse omkring anvendelse af Easylin

Valorex har, sammen med 4 andre firmaer, lavet en stor undersøgelse om anvendelsen af Easylin til fodring af kvæg. Se en opsummering af undersøgelsen her.

Jack

EU Projekt – ReMissionDairy

ReMissionDairy er et igangværende EU projekt om foder administration i mælkeproduktion. Se deres hjemmeside: ReMissionDairy.

Formålet med projektet er reduktionen af metan og kvælstofudslip i mælkeproduktionen.

Hos mange mælkeproducenter over hele Tyskland indsamles der data om fodersammensætning, foderindtag, mælkeydelse, ydelseskontrol, mælkekvalitet og mælkefedtsyrer. Der ses også på sundhedsparametre og økonomiske fakta.

Dataindsamlingen tager 2 år. I løbet af den tid arbejdes der med forskellige effektivitetsparametre.

Resultatet af projektet skal være en platform, som mælkeproducenter kan arbejde med for at optimere effektiviteten.

Jack

Easylin®

Ekstruderede hørfrøprodukt, energi koncentrat til alle dyr.

Beskrivelse:

Med vores hørfrøekstruderet produkter er vi specialister i fodring med Omega 3. Vores produkter med stærkt koncentrerede energi koncentrat fører til øget resultater hos husdyr. Den patenterede ekstruderingsproces inkluderer også proteinbeskyttelse, og vi kan dermed levere en række specielle råvarer med en målrettet fordel for dine dyr.

Den patenterede ekstrudering af hørfrø er rettet mod maksimal tilgængelighed af Omega 3-fedtsyrer. Til dette formål analyseres og behandles hvert råmateriale på en differentieret måde. Hver batch af vores produktion analyseres separat.

Ved hjælp af forholdet mellem Omega 3 og Omega 6 fedtsyrer, graden af ​​fordøjelse og tilgængeligheden af ​​fedt bestemmes en certificeret it3-værdien af ​​hvert færdigt produkt.

Således er denne værdi vores vigtigste kvalitetsparameter. Den forarbejdede hørfrø er fire gange mere effektiv end ren hørfrøolie med hensyn til effekten af ​​Omega 3-fedtsyrer på dyret.

På grund af denne procedure, som er unik i Europa, og vores strenge kvalitetskontrolproces sikres en økonomisk effektiv anvendelse af vores hørfrøekstruderede produkter.

It3-værdien, som er en omega 3 standart, er også indikator for en afbalancere virkningen af fedtsyrer målt på effekt af sundhed og ydeevne.

Når en foderblanding suppleres med Easylin, er det normalt muligt at reducere brugen af andre fedt og protein kilder på grund af sammensætningen i Easylin (25% råfedt og 17,5% til 48% råprotein).

Kontakt os for at bestille eller mere information på office@nordanagricore.dk eller bestil på vores webshop

Jack

mælkinfo

mælkinfo er et webbaseret værktøj som tilbydes i forskellige udgaver – den enkelte landmand kan vælge efter ambition og behov.

Lille værktøj med stor nytteværdi..

Det sikrer FOKUS – BALANCE – RESULTAT i den enkelte besætning

Værktøjet giver indblik i fodereffektivitet og konkret oplysninger på følgende områder:

Belyser produktionens nøgletal

Belyser muligheder for foderoptimering

Belyser samlet potentiale for optimering

Besøg: mælkinfo.dk

Jack