Forfatterarkiv

Easylin

Hørfrø giver Christian Nydam Jensen 600 g ekstra pattegris ved fravænning

Januar 2021

Smågrisproducent, fravænner 600 gram større pattegrise i dag, end han gjorde for to måneder siden. Virkemidlet er at give hørfrø – i en særlig form, som forhandles under navnet Easylin – til soen i farestalden. Søerne har under hele perioden i farestalden fået 200 gram Easylin om dagen.

Læs mere her >>

Fra 30 til 40 kg mælk – Sådan.!

August 2020

Mælkeproducent Holger Hedelund; Ry har øget den gennemsnitlige ydelse pr. dag i sin SDM besætning fra 30 til 40 kg mælk. Virkemidlet er hørfrø i foderet – men i en særlig form.

Læs mere her: Fra 30 til 40 kg mælk

Hørfrøprodukt er godt for køerne

April 2020

En del af kraftfoderblandinger hos mælkeproducent Holger Hedelund er tilsat hørfrøproduktet Easylin, som han har gode erfaringer med.

Læs mere her : https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/kvaeg/-hoerfroeprodukt-er-godt-for-koeerne.aspx

Hørfrø giver bedre fordøjelse og sparer indkøb af fedt

Oktober 2019

Jens Jensen har erstattet mættet fedt med ekstruderede hørfrø. Det har stabiliseret fordøjelsen hos de højtydende køer på bedriften ved Løgstør og sikret en uændret fedtprocent i de varme sommermåneder. Læs mere her ( kun abonnement ) : https://landbrugsavisen.dk/kv%C3%A6g/nyt-kv%C3%A6g-udkommer-tirsdag-forst%C3%A5-koens-%C3%A6deadf%C3%A6rd-og-opn%C3%A5-h%C3%B8jere-foderoptag

Jack

ZeroZink

Fodermiddel har problemfrit erstattet zink

Juni 2020

På Peterslyst i Klovborg er den medicinske zink i fravænningsfoderet blevet skiftet ud med fodermidlet ZeroZinc. – Vi synes, det har en positiv effekt på grisene. Det er sjældent, at der er behov for behandling, lyder det fra Finn Schmidt.

Læs mere her ( kun abonnement ) : https://effektivtlandbrug.landbrugnet.dk/artikler/tema/fodermiddel-har-problemfrit-erstattet-zink.aspx

Hermann har droppet det meste af sit zink.

November 2019

Hermann Thomsen, Bylderup-Bov, har droppet store dele af sit medicinske zink, efter at han i foråret begyndte at bruge fodermidlet ZeroZinc. Hermann-Thomsen-ZeroZinc.pdf

Jack

mælkinfo

Slut med foderplaner!

December 2020

Data fra mælk og kolort sender foderplan på pension.

Mælkeproducent Hans Skovgaard har erstattet foderplaner med data fra mælk og kolort. Resultatet er højere ydelse og lavere dødelighed. Læs mere her: https://nordanagricore.dk/wp-content/uploads/2020/12/maelkinfo_hans_skovgaard_01122020.pdf

Landmand: RYK overser viden i mælkeprøver

November 2019

Mælkeprøver kan fortælle langt mere om fodringen og køernes velbefindende, end RYKs kontroldata viser, mener Hans Skovgaard. Han anvender et værktøj, som også baserer sig på mælkeprøver. Læs mere her: https://landbrugsavisen.dk/kv%C3%A6g/landmand-m%C3%A6lkepr%C3%B8ve-fort%C3%A6ller-om-k%C3%B8erne-har-det-godt

Af uforklarlige årsager er overskriften på artiklen blevet ændret efterfølgende. Original titel: RYK overser viden i mælkeprøver. Nuværende titel: Mælkeprøve fortæller om køerne har det godt

Jack

Klima

Se FN rapporten omkring positiv metan reduktion ved anvendelse af Easylin.

Dette er dokumenteret på side 78. Her bruges betegnelsen lipids som reference til Easylin.

Jack

Metanudvikling

Såfremt du anvender vores webbaseret analyseværktøj –mælkinfo, kan du her finde nyttige informationer omkring metan og foderudnyttelse. Ud fra afregningsprøven genereres en ”mælkinfo rapport” hvor mange værdier sandsynliggøres, blandt andet metanudvikling. Rapporten kan anvendes som et CV på besætningen. Metan beregningen der anvendes, er patenteret.

Se mælkinfo rapport fra dansk besætning.

American Dairy Science Association har lavet en rapport om mælkefedtsyrer hos malkekøer fodret med ekstruderet hørfrø, og forhold til metan output Se rapport.

Jack

Effekt af ekstruderet hørfrø på metan reduktion

Ekstruderet hørfrø (Easylin) har stor indflydelse på metanreduktion.

Journal of Animal Science har lavet en rapport om metanproduktion og foderfordøjelighed. Læs rapporten her.

American Dairy Science Association har lavet en rapport om virkninger på metanproduktion, fermentering og mælkeproduktion.

American Dairy Science Association har også lavet en rapport om virkninger af ekstruderet hørfrø på metanproduktion. Læs rapporten her.

Endvidere har de lavet en rapport om muligheder for reduktion af udledning af metan fra kvæg.

Jack

Fedtsyrer og metan

Sammenhængen imellem fedtsyrer og metan

I de seneste år er interessen for tilskudsfedt igen øget. Dette skyldes både interessen for at påvirke fedtsyresammensætningen i mælken, samt ønsket om at reducere malkekøernes metan produktion.

Institut for Husdyrbrug og Institut for Fødevarer, AU Foulum, Aarhus Universitet har lavet en rapport om betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse. Se rapporten.

Den videnskabelige journal Animal Feed Science and Technology har en artikel om forholdet mellem metanproduktion og mælkefedtsyre profiler ved malkekvæg. Læs artiklen her.

Livestock Production Science har en artikel om indflydelsen af fedt og sammensætning på metanproduktion ved malkekvæg. Læs artiklen her.

American Dairy Science Association har lavet en meta-analyse af forhold mellem metan produktion og mælke fedtsyreprofil i malkekvæg. Se rapporten her.

Jack

Andre offentlige udgivelser

Se videnskabelig artikel om virkning af ekstruderede frø eller olie på fedtsyre.

American Dairy Science Association har lavet en rapport om hørfrøolie til mælkefedt og virkningerne på mælkefedtsyresammensætningen hos malkekøer. Se rapporten her.

De har også lavet en rapport om effekt af fodring ekstruderet hørfrø med forskellige kornafgrøder

Den videnskabelige journal Animal Feed Science and Technology har en artikel om mælkeproduktion og mælkefedtsyreprofil. Læs artiklen her.

Klik her for at læse American Dairy Science Associations rapport om virkninger af øget tilsætning af omega 3 fedtsyrer.

Jack

Ekstruderet hørfrøproduktion

Klik her for at se et diagram om produktionsprocesen og produktudviklinging i ekstruderet hørfrøproduktion.

Jack

Europæisk undersøgelse omkring anvendelse af Easylin

Valorex har, sammen med 4 andre firmaer, lavet en stor undersøgelse om anvendelsen af Easylin til fodring af kvæg. Se en opsummering af undersøgelsen her.

Jack