Fedtsyrer og metan

Sammenhængen imellem fedtsyrer og metan

I de seneste år er interessen for tilskudsfedt igen øget. Dette skyldes både interessen for at påvirke fedtsyresammensætningen i mælken, samt ønsket om at reducere malkekøernes metan produktion.

Institut for Husdyrbrug og Institut for Fødevarer, AU Foulum, Aarhus Universitet har lavet en rapport om betydning af fedt i foderrationen for malkekøernes produktion, mælkekvalitet og metanudskillelse. Se rapporten.

Den videnskabelige journal Animal Feed Science and Technology har en artikel om forholdet mellem metanproduktion og mælkefedtsyre profiler ved malkekvæg. Læs artiklen her.

Livestock Production Science har en artikel om indflydelsen af fedt og sammensætning på metanproduktion ved malkekvæg. Læs artiklen her.

American Dairy Science Association har lavet en meta-analyse af forhold mellem metan produktion og mælke fedtsyreprofil i malkekvæg. Se rapporten her.