You are currently viewing Hørfrøprodukt er godt for køerne

Hørfrøprodukt er godt for køerne

Hørfrøprodukt er godt for køerne.

En del af kraftfoderblandinger hos mælkeproducent Holger Hedelund er tilsat hørfrøproduktet Easylin, som han har gode erfaringer med.

April 2020
fra Effektivt Landbrug | Kvæg