EU Projekt – ReMissionDairy

ReMissionDairy er et igangværende EU projekt om foder administration i mælkeproduktion. Se deres hjemmeside: ReMissionDairy.

Formålet med projektet er reduktionen af metan og kvælstofudslip i mælkeproduktionen.

Hos mange mælkeproducenter over hele Tyskland indsamles der data om fodersammensætning, foderindtag, mælkeydelse, ydelseskontrol, mælkekvalitet og mælkefedtsyrer. Der ses også på sundhedsparametre og økonomiske fakta.

Dataindsamlingen tager 2 år. I løbet af den tid arbejdes der med forskellige effektivitetsparametre.

Resultatet af projektet skal være en platform, som mælkeproducenter kan arbejde med for at optimere effektiviteten.