Få mere ud af mindre

Nordan AgriCores vigtigste mission er at skabe merværdi for landmanden – uden at hæve omkostningerne

Alle vores produkter har til formål at skabe en
bedre tarmsundhed for svin/kvæg
= bedre velfærd = højere profit for landbruget.

Easylin®:  Dokumenteret effekt på metanreduktion

Få et klart billede og større indblik i fodringen med mælkinfo

ZeroZinc D/L: Fodertilskud til smågrise – et fordelagtigt alternativ

ZeroZinc Boost

CalfBoost PRO

PoltryBoost HD

Mikronæringsstoffer

PRESSE