Få mere ud af mindre

Nordan AgriCore’s vigtigste mission er at skabe merværdi for landmanden uden at hæve omkostningerne!

Alle vores produkter har til formål at skabe en
bedre tarmsundhed for svin/kvæg
= bedre velfærd = højere profit for landbruget.

Easylin® Dokumenteret effekt
på metan reduktion

Få et klart billede med mælkinfo
– mere indblik i fodringen

ZeroZinc D/L Fodertilskud til smågrise – et fordelagtigt alternativ

ZeroZinc Boost

CalfBoost PRO

PoltryBoost HD

Mikronæringsstof

PRESSE