Viden om

Se FN rapporten omkring positiv metan reduktion ved anvendelse af Easylin.

Dette er dokumenteret på side 78. Her bruges betegnelsen lipids som reference til Easylin.

Se rapporten her

Såfremt du anvender vores webbaseret analyseværktøj –mælkinfo, kan du her finde nyttige informationer omkring metan og foderudnyttelse. Ud fra afregningsprøven genereres en ”mælkinfo rapport” hvor mange værdier sandsynliggøres, blandt andet metanudvikling. Rapporten kan anvendes som et CV på besætningen. Metan beregningen der anvendes, er patenteret. 

Se mælkinfo rapport fra dansk besætning

American Dairy Science Association har lavet en rapport om mælkefedtsyrer hos malkekøer fodret med ekstruderet hørfrø, og forhold til metan output.

Se rapporten her

Ekstruderet hørfrø (Easylin) har stor indflydelse på metanreduktion.

Journal of Animal Science har lavet en rapport om metanproduktion og foderfordøjelighed. 


Se rapporten her


American Dairy Science Association har lavet en rapport om mælkefedtsyrer hos malkekøer fodret med ekstruderet hørfrø, og forhold til metan output 


Se rapporten her


American Dairy Science Association har lavet en rapport om virkninger på metanproduktion, fermentering og mælkeproduktion. 


Se rapporten her


American Dairy Science Association har også lavet en rapport om virkninger af ekstruderet hørfrø på metanproduktion.

​Se rapporten her​

Ekstruderet hørfrø (Easylin) har stor indflydelse på metanreduktion.

Journal of Animal Science har lavet en rapport om metanproduktion og foderfordøjelighed.


Se rapporten her


American Dairy Science Association har lavet en rapport om mælkefedtsyrer hos malkekøer fodret med ekstruderet hørfrø, og forhold til metan output. 


se rapporten her


American Dairy Science Association har lavet en rapport om virkninger på metanproduktion, fermentering og mælkeproduktion. 


Se artiklen her


American Dairy Science Association har også lavet en rapport om virkninger af ekstruderet hørfrø på metanproduktion.

Se rapporten her

Se videnskabelig artikel om virkning af ekstruderede frø eller olie på fedtsyre. 


​Læs artiklen her​


American Dairy Science Association har lavet en rapport om hørfrøolie til mælkefedt og virkningerne på mælkefedtsyresammensætningen hos malkekøer.


Se rapporten her


De har også lavet en rapport om effekt af fodring ekstruderet hørfrø med forskellige kornafgrøder 


Læs rapporten her


Den videnskabelige journal Animal Feed Science and Technology har en artikel om mælkeproduktion og mælkefedtsyreprofil. 


Læs artiklen her


American Dairy Science Associations har lavet en rapport om virkninger af øget tilsætning af omega 3 fedtsyrer.  


Læs rapporten her


Se et diagram om produktionsprocesen og produktudviklinging i ekstruderet hørfrøproduktion.


Klik herValorex har, sammen med 4 andre firmaer, lavet en stor undersøgelse om anvendelsen af Easylin til fodring af kvæg.
Se en opsummering af undersøgelsen:


​Klik her​Hørfrø i foderet giver højere indhold af den gavnlige linolensyre i mælken uden at det går ud over mælkens smag. Det viser forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC).  


Læs hele artiklenReMissionDairy er et igangværende EU projekt om foder administration i mælkeproduktion.


Formålet med projektet er reduktionen af metan og kvælstofudslip i mælkeproduktionen.


Hos mange mælkeproducenter over hele Tyskland indsamles der data om fodersammensætning, foderindtag, mælkeydelse, ydelseskontrol, mælkekvalitet og mælkefedtsyrer. Der ses også på sundhedsparametre og økonomiske fakta.


Dataindsamlingen tager 2 år. I løbet af den tid arbejdes der med forskellige effektivitetsparametre.


Resultatet af projektet skal være en platform, som mælkeproducenter kan arbejde med for at optimere effektiviteten.


Læs mere på  remission-dairy.de Hovedformålet med denne undersøgelse var at evaluere virkningen af mælkeindtag, mælkesammensætning og næringsstof indtag på Hos pattegrise samt tilvækst i diegivningsperioden.


​Læs mere​Kort kommunikation: Koncentrationer af det mammalske lignan enterolacton i præovulatoriske follikler og korrelationen med intrafollikulær estradiol hos malkeracer fodret med ekstruderet hørfrø.


​Læs mere​


Effekterne af omega-3 α-linolensyre fra hørfrøolie, der er tilsat til højtydende malkekvæg, på produktion, sundhed og fertilitet.


Læs mere 


Forbedrer fodring med ekstruderet hørfrø til malkekøer reproduktionspræstationen i malkebesætninger? En observationsundersøgelse.


Læs mere


Effekter på mængden og sammensætningen af mælk forbundet med tilsætning af ekstruderet hørfrø til malkekofoder.


Læs mere


Inkludering af diallyl disulfid, yucca-pulver, calciumfumarat, et ekstruderet hørfrøprodukt eller mellemlange fedtsyrer i kosten påvirker ikke metanproduktionen hos lakterende malkekøer.


Læs mere


Metanemissioner og mælkefedtsyreprofiler hos malkekøer fodret med hørfrø, målt på gruppeniveau i en naturligt ventileret stald og individuelt i respirationkamre.


Læs mere


Øget forsyning af hørfrø i malkekofoder baseret på hø eller majssilage: Effekt på enterisk metanemission, mikrobiel fermentering i vommen og fordøjelse.


Læs mere


Metanudslip og vom-mikrobiota hos malkekøer som svar på langvarig tilsætning af hørfrø eller rapsfrø til græssilage- eller græsbaserede kostvaner.


Læs mere


Forskellige virkninger af frøolietilskud på metanproduktion og mælkefedtsyrerkoncentrationer hos malkekøer.


Læs mere


Effekter af gradvise mængder af ekstruderet hørfrø på mælkefedtsyrernes sammensætning hos malkekøer, der modtager hø eller majssilage.


Læs mere


Metanforudsigelse baseret på individuelle eller grupper af mælkefedtsyrer for malkekøer, der får rationer med eller uden hørfrø.


​Læs mere​