Dtox-It - Toxinbinder

Fodermiddel til alle dyr

Beskytter mod mykotoksiner


Sammensætning:

Carbonholdige kaolinitiske lermineral.

Beskrivelse:

Anvendes ved frokost af toksiner i foder. Indeholdende stoffer til reduktion af mykotoksiner i kontamineret foder.

Dyreart: Drøvtyggere, fjerkræ og svin

Dosering:

Lavt indhold af mykotoksiner / forebyggende: 1,0 – 3,0 kg pr. tons foder

Øget indhold of mykotoksiner: 2,5 – 5,0 kg pr. tons foder

Nødvendig dosering afhænger af mange forskellige parametre inklusiv status på foderkontamineringen, foderkvalitet, dyreart, dyrenes alder, sundhedsstatus, etc. For at opnå maksimal effekt, iblandes Dtox-It grundigt mens der iblandes øvrige råvarer og/eller foderkomponenter.


Anbefaling:

Slagtekyllinger, æglæggende: 1,0 – 3,0 kg pr. tons foder

Smågrise, slagtesvin: 2,5 – 5,0 kg pr. tons foder

Malkekøer: 100 – 150 gram pr. dyr pr. dag

Kalve: 40 – 50 gram pr. dyr pr. dag


Farve: Gråt pulver

Emballage: 20 kg. papir sække / 1000 kg pr. palle


Kontakt os for at bestille 

eller få mere information:


 ​office@nordanagricore.dk

 Tel. +45 3121 5577