Ammoniak-udledningen fra svin reduceret med hele 30 %

5. oktober 2022 af
Administrator

Det vakte opsigt, da det tidligere viste sig, at den rigtige sammensætning af foder til køer, mindsker køernes udslip med 10-30% til gavn for miljøet og kloden. Nu har en dansk undersøgelse vist, at det samme gælder for grise. Ved at tilsætte et tilskudsfoder med forarbejdede hørfrø, blev ammoniak-udledningen fra svin reduceret med hele 30 pct. i gennemsnit, målt hen over et år. Den nyhed – og mere information om undersøgelsen – lægger vi på vores hjemmeside inden for den kommende uge, med de erfarne svineproducenter Bent og Peter Munk fra Midtjylland som kilde – de og deres besætning har været involveret i undersøgelsen, som det private firma Nordan AgriCore står bag i samarbejde med landmændene Bent og Peter Munk samt Veng System A/S, der har stået for luftmålingen.

Undersøgelsen peger på, at der, efter alt at dømme, kan være en kæmpe gevinst for miljøet – og dansk fødevareproduktion ved at benytte det rigtige foder til svin, hvilket kan styrke Danmarks svineproduktion og den store eksport af svin på verdensplan. 

Den private undersøgelse er lavet tidligt på et område, som i de kommende år får større bevågenhed. Innovationsfonden har netop bevilget 14 mio. kr. til et nyt forsknings- og innovationsprojekt, som skal udvikle et fodringskoncept, der forbedrer mikroorganismer i mavetarmkanalen hos grise. Formålet er at forbedre grisenes sundhed, reducere udledningen af klimagasser samt at forbedre grisenes vækstevne og dermed produktionsøkonomien: 

Af Jesper Bering, direktør i Nordan AgriCore.

https://innovationsfonden.dk/da/presse/enzymer-skal-goere-grise-sundere-og-mere