Hørfrø giver 600 gram ekstra pattegris

19. februar 2021 af
Administrator

Hørfrø giver Christian Nydam Jensen 600 g ekstra pattegris ved fravænning


Smågrisproducent Christian Nydam Jensen; Hadsten fravænner større pattegrise. Virkemidlet er at give hørfrø til soen i farestalden – men det er hørfrø i en særlig form, som forhandles under navnet Easylin.


December 2020

af Anette Eckholdt, freelance journalist for Nordan AgriCore

Resultatet er 600 gram ekstra pattegris ved fravænning, tilvæksten er derved forøget betragteligt i laktationsperioden. Det kan ses med det blotte øje. Det eneste, Christian Nydam Jensen har lavet af nye tiltag de seneste to måneder, er tildeling af Easylin til søerne. Han har foreløbig kunnet sende rundere pattegrise videre til klimastalden.

Søerne har under hele perioden i farestalden fået 200 g af hørfrøprodukt Easylin om dagen. Det er et pulver, som vi har tildelt manuelt én gang dagligt i fodertruget mellemfodringerne. Søerne er meget interesseret i det, og det lugter godt – lidt af rugbrød,

fortæller Christian Nydam Jensen.

Christian og Carina Nydam Jensen er 11. generationen på gården Nydamsgaard ved Hadsten med 250 ha markbrug. I 1998 byggede han nye stalde, hvor han i dag har 700 søer, og de 30 kg tunge smågrise leverer han til eksport. Ægtefællen Karina har en

hundepension.

Staldanlægget, som han passer sammen med to fuldtids-, en deltidsansat og en praktikant, er konventionelt og søerne står i bokse i farestalden, og foderet får han fra Himmerlands Grovvarer.


Regnestykket holder

På Nydamgaard fravænner man i gennemsnit 16 smågrise pr. kuld, og pattegrisedødeligheden ligger omkring14 procent. Christian Nydam Jensen laver selv ekontrol. Han har altid en regnemaskine på sig og gør meget ud af at indsamle data fra stalden og studere dem.

Jeg har tidligere hørt, at hørfrø er godt for søerne, og jeg kan godt lide tanken om, at Easylin er et naturligt produkt, som bare er mekanisk forarbejdet – ekstruderet – for at mere og flere af gode omega 3-fedtsyrer i frøet bliver tilgængelige, siger han og understreger, at han også kan lide regnestykket.

Omkostningerne til Easylin, i den dosering vi kørte med, er 42 kr. pr. kuld. Ved 16 fravænnede grise giver det 2,63 kr. pr. gris. Det skal sættes op imod gevinsten ved 600 g mervægt ved fravænning, som jeg i henhold til SPF-noteringen for 7 kg grise sætter til 7,95

kr, lyder beregningerne og han konkluderer:

Det ser da pænt ud at have et nettoresultat på ca. 85 kr. pr. fravænnet kuld. Det er da til at føle på.

Han oplever ikke, at medarbejderne klager over den slags ekstra opgaver med tildeling af Easylin – tværtimod synes de, at det er spændende, når indsatsen hurtigt og tydeligt kan ses på pattegrisene.

Det er for tidligt at sige noget om eventuelle andre effekter af Easylin på både smågrise og søerne, men han tror, at de store sunde pattegrise har nemmere ved skiftet til smågrisestalden, og at det vil kunne aflæses i foderforbruget.


Internationale løsninger kan hjælpe danske landmænd

Det er firmaet Nordan AgriCore, som er forhandler af hørfrø-produktet Easylin, og konsulent Jesper Houmann hilser samarbejdet med Christian Nydam Jensen velkommen:

Det har været en stor fornøjelse at lave fordringsforsøget på Nydamsgaard. At møde en landmand, som har 100 procent styr på produktionen, vejer alle grise ved fravænning og indsamler data, har været altafgørende for at kunne frembringe dette resultat, som ikke bygger på tro, siger han og fortsætter:

Inden vi startede forsøget med Easylin til søer op, havde vi en del veldokumenterede resultater fra tyske besætninger, som også viste fremgang i fravænningsvægten. Men det at kunne få næsten 10 kg mere smågris pr kuld og samtidig hæve egenfravænningen

med 0,7 gris pr kuld i en så veldrevet besætning er nok mere, end vi havde turdet håbe på. 


Easylin – nemt tilgængelige sunde fedtsyrer

Direktør Jesper Bering, Nordan AgriCore understreger, at Easylin ikke alene er velegnet til søer men også til blandt andet fjerkræ og malkekøer, hvor der ses stigninger i mælkeydelsen samtidig med et lavere klimaaftryk.

Vi producerer både konventionel og økologisk Easylin i Tyskland, Frankrig og Schweiz, som har 25 års erfaring med produktet. Vi har patenteret metoden og målrettet forarbejdningen mod at gøre Omega 3-fedtsyrerne maksimalt tilgængelige. Det forarbejdede hørfrø bliver således fire gange mere effektivt end ren hørfrøolie med hensyn til effekten af Omega 3-fedtsyrer på dyret, forklarer han.