Hermann har droppet det meste af sit zink

1. november 2019 af
Administrator

Hermann har droppet det meste af sit zink.Hermann Thomsen, Bylderup-Bov, har droppet store dele af sit medicinske zink, efter at han i foråret begyndte at bruge fodermidlet ZeroZinc.

Af Søren Tobberup Hansen sha@landbrugsmedierne.dk tlf. 33 39 47 48 

I mere end seks måneder har Hermann Thomsen fra Bylderup-Bov tæt på grænsen til Tyskland skruet gevaldigt ned på indkøb af sit medicinske zink på sin sobedrift med 750 søer og produktion af 25.000 smågrise. 

Det var en samtale mellem Hermann Thomsens dyrlæge fra LVK og Jesper Bering fra firmaet Nordan AgriCore om et nyt zink-alternativ, som ledte til, at produktet fandt vej til den sønderjyske bedrift. »Jeg har i forvejen i en del år kørt nogle foderforsøg med DLG, så jeg tænkte ikke, at der kunne ske noget ved, at jeg prøvede det her produkt af«, forklarer Hermann Thomsen om baggrunden for, at han gik i gang med at finde en afløser for zink, der som bekendt skal være udfaset af EU’s svineproduktion medio 2022.

Startede ud i babystaldene I første omgang modtog Hermann Thomsen en flydende version af fodermidlet ZeroZinc, da han i første omgang ikke havde mulighed for at blande en fast form af produktet i sit foderanlæg. »Derfor havde vi i starten kun produktet til test i vores babystalde, hvor vi kunne tilsætte det i vandet via medicinblanderen«, fortæller Hermann Thomsen. Hurtigt gjorde han nogle interessante observationer hos grisene i babystaldene. »Gødningen fra grisene blev sort, og der var lidt tynd mave, så det var lige før, vi skulle til at behandle grisene. Men så blev gødningen mere fast igen,« siger Hermann Thomsen og uddyber: »Vi glemte at tilsætte ZeroZinc i en af tre daglige fodringer i babystalden, og  det kunne vi se med det samme. 

Da vi fik det tilsat igen gik tingene fint igen«. Kraftigt rensende effekt Ved at kigge ned i spandene, hvor fodermidlet var iblandet, fik han vished for, at produktet havde en meget rensende effekt. »Tidligere var der en belægning på indersiden af spandene med medicinrester, men den forsvandt efter, at vi fik prøvet det her nye produkt. 

Det var også det, jeg fik at vide om produktet, at det var meget stabilt og havde virkning helt ud i tyndtarmen på grisen«, fortæller Hermann Thomsen, der samtidig glæder sig over, at ZeroZinc i flydende form kun skal iblandes 600 ml pr. 1.000 liter. »Det er et temmeligt koncentreret produkt, og det har den fordel, at man ikke skal flytte så meget vand«, påpeger han. Babystaldene lagde ud med zinkalternativet, men siden er klimastaldene også kommet med, efter at Brdr. Ewers meldte sig på banen og kunne iblande ZeroZinc i Hermann Thomsens færdigfoder. 

Siden juni-juli er ZeroZinc stille og roligt blevet taget i brug i klimastaldene. »Der var tale om en overgang, hvor vi i en periode fortsat havde fodersiloer med zink, men da vi kørte tom med dem, kom vi 100 procent over på ZeroZinc. Oplevelserne var lidt forskellige i de enkelte stalde. I en stald, så vi det samme som i babystaldene med sort gødning, og i en anden stald, hvor grisene i en del af perioden stadig fik zinkfoder og siden gik over på det nye fodermiddel, var grisene præget af skiftet fra zink til ZeroZinc.

I vores stald seks var der i en periode lidt diarre, men efter indkøringen har vi slet ikke døjet med diarre i nogle af staldene, og det har vi heller ikke haft efterfølgende«, forklarer Hermann Thomsen. Han har kørt en cyklus gennem anlægget, og hans E-kontrol viser en lidt bedre foderudnyttelse på 0,04 FE og højere daglig fodertilvækst. »Der er ikke set noget direkte negativt, der kan tilskrives zinkalternativet. Den bedre foderudnyttelse er inden for de udsving, man kan forvente«, vurderer han. 

Hermann Thomsen har også tidligere prøvet sig frem med hold, der ikke fik zink tildelt - men det gav ikke det ønskede resultat. »Der kunne vi se, at vi var nødt til at behandle grisene med det samme«, fortæller han og oplyser, at han var nysgerrig på virkningen af ZeroZinc. »Jeg var ikke skeptisk, da vi prøvede produktet af, men vi valgte at starte i babystaldene, fordi det også var et begrænset antal dyr, det drejede sig om, hvis det ikke virkede«, siger Hermann Thomsen. Billigere end zink Omkostningen til ZeroZinc kontra brug af zink opgør han til at være billigere. »Prisen på ZeroZinc er omkring 21 kr. pr. 100 kg foder, mens zink koster i omegnen af 30 kr. pr. 100 kg foder«, siger han. Med til historien hører, at ikke alle grise i klimastalden undgår medicinsk zink.

I klimastaldene har han foreløbig valgt at give en fravænningsblanding, der også indeholder zink. Men det er kun til den mindste gruppe af grise i klimastalden, han har valgt den løsning til, fordi det fungerer bedst. »Men vi arbejder hen mod, at den gruppe grise også kan fodres uden zink,« siger han. Grupperne med mellemstørrelse og store grise, som udgør den største andel af grisene, får foderet fra foderanlægget, hvor der altså er iblandet zinkalternativet. »Fra dag otte går alle grise i klimastaldene over til foderet fra foderanlægget, og blanding to skiftes der til på dag 13«, siger Hermann Thomsen. »Foruden vådfoder tildeler vi manuelt tørfoder som gulvfodring i to uger efter indsættelse tre gange dagligt for at stimulere ædelysten«, siger Hermann Thomsen, der på baggrund af sine erfaringer med ZeroZinc har valgt at fortsætte med zinkalternativet. 


  • Firmaet Nordan AgriCore står bag forhandlingen af ZeroZinc.
  • Ifølge firmaets direktør, Jesper Bering, er ZeroZinc et alternativ til medicinsk zink og består af et enkelt molekyle, som også betegnes enkeltbindinger.
  • Ifølge Jesper Bering har ZeroZinc høj antibakteriel effekt og har dokumenteret effekt ift. at slå bakterier som B. hyo, E. coli og en række salmonella-bakterier ned.
  • Dosering angives til mellem

November 2019
af Søren Tobberup Hansen | Landbrugsmedierne