Erfaren landmand og rådgiver: En reddet gris er ren fortjeneste.


Færre døde pattegrise er et af målene for Karina Mikkelsen. Hun bruger sine 23 års erfaring som landmand som nystartet rådgiver. Senest har hun oplevet, at diarré forsvinder, når pattegrisen får flydende ZeroZinc Boost i få dage.

December 2020

Anette Eckholdt, freelance journalist for Nordan AgriCore

Det kan godt være, at danske griseproducenter i gennemsnit fravænner 14,9 grise pr. kuld og dermed er europamestre, men pattegrisedødeligheden ligger til gengæld på 14 procent i Danmark. Tallet svinger fra 8 til 20 procent afhængig af staldanlæg, management og smittepres. Det giver fast arbejde til det nyetablerede rådgivningsfirma Farestalds Eliten.

Foto: Anette Eckhold


Alle ved, at der er stor økonomisk gevinst ved at redde så mange grise som muligt. En reddet gris er ren fortjeneste, og det er ikke med medicinske løsninger, vi kan fixe det problem i Danmark. Vi har avlet os frem til store kuld, men prisen er også, at de nyfødte kan være temmelig sensitive og behøver meget omsorg, fastslår Karina Mikkelsen.

Rullende rådgivning


Efter 23 år som landmand og svinerådgiver med hovedparten af karrieren i farestalden har Karina Mikkelsen valgt at blive selvstændig rådgiver. Hun ved, at de primære udfordringer er diarré og alt for høj pattegrise dødelighed i farestalden, og resultaterne i hendes arbejde taler for sig selv - senest har hun med hands on rådgivning nedbragt dødeligheden i en besætning fra 16,2 procent til 7,5 – det giver god omtale, og kunderne får hun typisk gennem mund til mund omtale.

Løsningerne ligger ifølge hende primært i management, men hun er heller ikke bleg for at booste pattegrisene og derigennem hjælpe dem godt i gang.

Hos en kunde med 600 søer i traditionel farestald, hvor 60 procent er gylte, havde pattegrisene meget diarre. Vi havde begrænset succes elektrolytbehandling og medicinske behandling, da jeg hørte om fodermidlet ZeroZinc Boost. Vi blev enige om at prøve det, selvom de to ansatte var lidt tøvende over for byrden med at skulle give

Det kan godt være, at danske griseproducenter i gennemsnit fravænner 14,9 grise pr. kuld og dermed er europamestre, men pattegrisedødeligheden ligger til gengæld på 14 procent i Danmark. Tallet svinger fra 8 til 20 procent afhængig af staldanlæg, management og smittepres. Det giver fast arbejde til det nyetablerede rådgivningsfirma Farestalds Eliten, som har bopæl i Toftlund.

pattegrisene fodermidlet oralt i to dage og i et trug og derefter tildele i drikkevandet i fem dage.

Næsten inden de kom rigtigt i gang, var diarreen væk, og da den sporadisk dukkede op igen hos ca. 8-10 dage gamle smågrise, tog pigerne i stalden selv initiativ til at blande flydende ZeroZinc Boost op med vand og hælde det i en to liters trug. To-tre dage senere havde grisene ikke diarré længere, fortæller Karina Mikkelsen og understreger, at diarréen ikke dukkede op igen.

Med den rettidige omhu med at sikre pattegrisene en bedre tarmfunktion oplever hun nu efter fem ugers afprøvning både en positiv effekt på tilvækst og lavere dødelighed. Og arbejdet med tildeling er nemt og overkommeligt.

Hvad er ZeroZinc Boost?Direktøren i Nordan AgriCore Jesper Bering, som har udviklet og forhandler af ZeroZinc Boost forklarer, at det er et fodermidlet, der er tarm og immunstimulerende.

Fodermidlet er en videreudvikling af ZeroZinc D/L og ZeroZinc Boost er blot den næste version i rækken, forklarer han og understreger, at samspillet mellem ingredienserne i tyndtarm og tyktarm opretholder væksten af god tarmflora, og dermed opnås bedre daglig tilvækst og reduceret foderforbrug.

Både grise, slagtekyllinger og æglæggere har glæde af fodermidlet, og det findes både i en fast og en flydende form. Det nye er, at han nu også sælger flydende ZeroZinc Boost i en koncentration, som passer til de få dage gamle pattegrise – og så er det oven i købet nemt at tildele i et vandtrug.

Noget af hemmeligheden ligger i at forebygge, at diarréen ikke får lov til at løbe løbsk. Vi oplever mange kunder, der bruger ZeroZinc i klimastalden, som i dag klarer sig med 100 procent zinkfrit foder, siger Jesper Bering.Farestalds Eliten

Karina Mikkelsen tilbyder ”hands on” rådgivning i alle staldafsnit i Danmark og udlandet. Som rullende driftsleder arbejder hun med i stalden, mens hun underviser og inddrager medarbejderne på staldgangen.
Med 23 års erfaring som henholdsvis faglært landmand og svinerådgiver har hun specialiseret sig i farestalde, og erfaringen har den fynske bypige især fra avl og opformeringsbesætninger, som ofte kræver ekstra omsorg.

Direktøren i Nordan AgriCore Jesper Bering, som har udviklet og forhandler af ZeroZinc Boost forklarer, at det er et fodermidlet, der er tarm og immunstimulerende.

Fodermidlet er en videreudvikling af ZeroZinc D/L og ZeroZinc Boost er blot den næste version i rækken, forklarer han og understreger, at samspillet mellem ingredienserne i tyndtarm og tyktarm opretholder væksten af god tarmflora, og dermed opnås bedre daglig tilvækst og reduceret foderforbrug.

Både grise, slagtekyllinger og æglæggere har glæde af fodermidlet, og det findes både i en fast og en flydende form. Det nye er, at han nu også sælger flydende ZeroZinc Boost i en koncentration, som passer til de få dage gamle pattegrise – og så er det oven i købet nemt at tildele i et vandtrug.

Udover hands on rådgivning tilbyder hun også samt faglig sparring i ERFA-grupper og Facebook-grupper.
Læs mere: 
www.farestaldseliten.dk

ZeroZinc Boost
Tekniske data baseret på laboratorieprøver og praktiske erfaringer

  • Fysisk tilstand: flydende
  • Farve: hvid
  • Lugt: Næsten lugtfri
  • Emballage: 10 liter
  • Opbevaring: Opbevares tørt, optimal temperatur mellem 10 og 25 grader C.
  • Dosering: Smågrise to ml pr. gris i to dage, herefter samme dosis via drikkevand i fem dage.