Adelgård Jersey optimerer produktionen med energikoncentrat af hørfrø

9. december 2022 af
Administrator
Sundere køer, mere effektiv reproduktion, reduceret metanudledning og mindre brug af mættet fedt er nogle af de fordele, Adelgård Jersey oplever efter indførslen af fodertilskuddet Easylin


I en højtydende avlsbesætning med høj genetisk værdi er det altafgørende at have sunde køer med en høj drægtighedsprocent. Derfor startede de på Adelgård Jersey ved Skjern i sommeren 2022 op med fodertilskuddet Easylin fra Nordan AgriCore.

Easylin er et energikoncentrat fremstillet af ekstruderet hørfrø, som har et højt indhold af lettilgængelige omega 3-fedtsyrer, der ellers kun er muligt at inkludere i foderet gennem frisk græs, som kan være omstændigt at fodre med, eller fiskemel, der ikke er tilladt at anvende.


– Omega 3-fedtsyrerne i Easylin skaber en hormonel balance i køerne, så de bliver meget brunstige. Det gør det både nemt at se uden nogen former for aktivitetsmålere, hvornår køerne er i brunst, og giver en høj drægtighedsprocent, fortæller Christian Givskov Petersen, fodermester på Adelgård Jersey. Sammen med rådgivningsdirektør i landboforeningen vestjysk, Ida Ringgaard, har han taget beslutningen om at starte op med Easylin.


– Nogle af vores køer er gode til at holde en høj ydelse, og derfor inseminerer vi først op til 150 dage efter kælvning, så der er en lang laktationsperiode. Derudover bruger vi meget kønssorteret sæd og ægtransplantation, som er dyrere end almindelig insemination. Derfor er det vigtigt, at vi har gode brunster og køer, der bliver drægtige, når vi vil have det, uddyber Christian Givskov Petersen.


Easylin reducerer metanudledningen

Rådgivningsdirektør Ida Ringgaard anbefaler også Easylin af andre årsager end den forbedrede reproduktion. Blandt andet fordi det er et naturligt produkt produceret i Europa, der kan erstatte noget af det mættede fedt i foderet, som typisk kommer fra palmeolie eller andre importerede fedtkilder, og som faktisk nedsætter vomfunktionen og dermed også mælkeydelsen.


– Ved at tilsætte fedt i foderet, ved vi, at vi kan sænke metanudledningen. Men fedt er ikke altid godt for den mikrobielle balance og nedsætter derfor vomfunktionen, medmindre det er omega 3-fedtsyrer, som det er i Easylin. Jeg har set besætninger, der er gået fra 14-15 gram metan per kilo mælk til 12,5 gram uden at miste på vomfunktionen ved at bruge Easylin, fortæller Ida Ringgaard og tilføjer:


– Det kan vi følge ved at bruge værktøjet Mælkinfo, der ved hjælp af en månedlig mælkeprøve fra tankbilen giver en oversigt over besætningens ydeevne og sundhed på en lang række parametre. Her ser vi også, at Easylin faktisk stimulerer vomfunktionen og er med til at give sundere dyr og bedre trivsel i modsætning til andre fedtkilder, som Easylin kan erstatte.


Til mælkeproducenter med høj standart

Adelgård jersey har 325 køer og er med 57.766 kg EKM den jerseybesætning i Danmark med den højeste livsydelse.  Køerne er i gennemsnit 7,4 år, når de forlader bedriften, og dermed to år ældre end gennemsnittet for jerseykøer. Det kan lade sig gøre, fordi sundheden er højt prioriteret på bedriften. Blandt andet derfor får køerne en meget høj andel af egenproduceret grovfoder.


– Køerne får mellem 65 og 70 procent af deres energi fra grovfoder, og det gør os til en af Danmarks mest grovfoderædende jerseybesætning. Der passer Easylin rigtig godt ind, fordi det er et lille, koncentreret produkt med meget energi, protein og gode fedtsyrer, som koen kun behøver at få 300-400 gram af, før vi ser de ønskede resultater, fortæller Christian Givskov Petersen.


Rent økonomisk går tilsætningen af Easylin på Adelgård Jersey lige op med den mængde mættet fedt, som hørfrøproduktet erstatter. Dertil kommer det, der tjenes på bedre reproduktion og vomfunktion.


– Det er svært at regne præcist på for eksempel hvor mange sæddoser, vi har sparet, men vi er ikke i tvivl om, at det godt kan betale sig økonomisk at bruge Easylin, siger Christian Givskov Petersen, der bliver suppleret af Ida Ringgaard:


– Som rådgiver er jeg glad for produktet, fordi det er naturligt, kan erstatte noget af den mættede, importerede fedt og giver en bedre reproduktion og sundhed – og så får vi metanreduktionen med som bonus. Jeg ser også tydeligt, at det er landmænd, som har fornemmelse for køer og går op i en høj standard på bedriften, der bruger Easylin, lyder det fra rådgivningsdirektøren.


Fototekst: Christian Givskov Petersen, fodermester på Adelgård Jersey (til venstre), Ida Ringgård, rådgivningsdirektør i vestjysk og Vagn Lindy Petersen, ejer af Adelgård Jersey.


For yderligere information kontakt:

Ida Ringgaard, rådgivningsdirektør i vestjysk, tlf: + 45 4094 9550

Christian Givskov Petersen, fodermester på Adelgård Jersey, tlf: 4089 6024

Jesper Bering, CEO i Nordan AgriCore, tlf: 3121 5577