Fodermiddel har problemfrit erstattet zink

27. juni 2020 af
Administrator

Ingen diarré og bedre tilvækst – Det er nogle af de positive erfaringer med fodermidlet ZeroZinc, som de oplever i soholdet på Peterslyst i Klovborg.

På Peterslyst i Klovborg er den medicinske zink i fravænningsfoderet blevet skiftet ud med fodermidlet ZeroZinc.

Juni 2020

af Camilla Bønløkke | Effektivt Landbrug

På Peterslyst i Klovborg er den medicinske zink i fravænningsfoderet blevet skiftet ud med fodermidlet ZeroZinc. – Vi synes, det har en positiv effekt på grisene. Det er sjældent, at der er behov for behandling, lyder det fra Finn Schmidt.

– Vi ville gerne prøve noget andet end zink, da det er en stakket frist. Og så er det jo altid spændende at se, om man kan få noget andet til at fungere, end det de er siger er noget skidt, lyder det fra Erik Grønvall, der er driftsleder for et sohold på 1.170 årssøer med smågrise op til 30 kg hos Finn Schmidt, Peterslyst i Klovborg.

– Vi ville jo gerne prøve noget andet end zink, da det jo er en stakket frist. Og så er det jo altid spændende at se, om man kan få noget andet til at fungere, end det de er siger er noget skidt, lyder det fra driftsleder for soholdet hos Finn Schmidt på Peterslyst i Klovborg, Erik Grønvall.

Det var baggrunden for, at den medicinske zink i fravænningsfoderet i marts måned blev skiftet ud med fodermidlet ZeroZinc.

– Vi synes det har en positiv effekt på grisene. Det er sjældent, at der er behov for behandling, lyder det fra Finn Schmidt, der samtidig bemærker at ZeroZinc ikke er dyrere at bruge end zink.

– Og det gode er, at der ikke er nogen restriktioner, som med zink, påpeger Erik Grønvall, der dermed har en opgave mindre i medicinregnskabet.


I tør og flydende form

På Peterslyst anvender de både ZeroZinc i tør og flydende form.

I de første dage efter fravænning tildeles det med medicinblanderen via vandet, hvor 0,6 liter ZeroZinc opblandes i 10 ltr. vandet, inden de går over på pulverform i A-blandingen fra 8-14 kg efter fravænning. – En opstart der giver en lettere tilvænning til smagen.

– De store grise får det ikke i nær så lang tid i foderet, men så får de det i drikkevandet, forklarer Finn Schmidt, der nærmest har fornemmelse af, at fodermidlet virker lidt som vækstfremmer.

– Vi ser ingen diarré og oplever også, at der er en bedre tilvækst, påpeger svineproducenten.

Da soholdet på Peterslyst netop er under delsanering for PRRS efter smitte via Hatting i Horsens i august 2019, skal de have rub og stub med i klimastalden, når der fravænnes i farestalden. Så de kan vanskeligt give et skøn på tilvækst og dødelighed som følge af ZeroZinc, ligesom de mindste grise også får tildelt ekstra mælk og foder.

– Men en uge ekstra med ZeroZinc til de mindste, så er alle med, lyder det fra Finn Schmidt.


ZeroZinc
  • ZeroZinc D/L er et fodermiddel som er bestående af et enkelt molekyle, som også går under betegnelsen enkeltbindinger og kan anvendes som et alternativ til medicinsk zink.
  • Produktet er enormt bredspektret og kan reducere anvendelse af antibiotika betragteligt (EU).
  • ZeroZinc anvendes i foderblandinger med en dosering på 0,5 kg til 3 kg pr. tons foder.
  • ZeroZinc er et meget fleksibelt præparat, som har en høj antibakteriel effekt.
  • Da ZeroZinc bestående af et enkelt molekyle kan det let håndteres i en foderproduktion, ekspansion eller ekstrudering.
  • ZeroZinc har ifølge producenten, en dokumenteret effekt på at slå mange bakterier ned, som f.eks, Brachyspira hyodysenteriae (B. hyo) der er årsag til svinedysenteri. Escherichia coli (E. coli) diarré hos spædgrise, samt en langt række salmonella bakterier blandt andet den multiresistente Typhimurium.