Landmand: RYK overser viden i mælkeprøver

13. november 2019 af
Administrator

Mælkeprøver kan fortælle langt mere om fodringen og køernes velbefindende, end RYK's kontroldata viser, mener Hans Skovgaard. Han anvender et værktøj, som også baserer sig på mælkeprøver.


3. nov 2019 07:30Skrevet af Peter W. MogensenHans Skovgaard så gerne at RYK tager en ny type mælkeprøver til sig, som giver et indblik i køernes sundhed. Arkivfoto.


3. nov 2019 07:30Skrevet af Peter W. Mogensen

Hans Skovgaard så gerne at RYK tager en ny type mælkeprøver til sig, som giver et indblik i køernes sundhed. Arkivfoto.

En patenteret prøvemetode fra Tyskland er med til at give mælkeproducent Hans Skovgaard en ret detaljeret viden om køernes præstation på bedriften Skovgaard ved østjyske Them.

Hver måned udtages en mælkeprøve, som analyseres hos Eurofins, og prøvens svar danner grundlag for værktøjet MælkInfo, som Hans Skovgaard har benyttet i næsten halvandet år.

»Jeg kigger ikke længere særlig meget på foderplan og effektivitetskontrol. Jeg mener, at vi får det bedste indblik i køernes ve og vel, når vi tager afsæt i en konkret mælkeprøve. Det må være god logik at kigge på output’et, når vi skal vurdere, hvor godt det går«, mener Hans Skovgaard.

Den østjyske landmand så gerne, at RYK interesserede sig mere for værktøjet med henblik på at integrere det i ydelseskontrollen.

GØR BRUG AF VÆRKTØJET

I MælkInfo bestemmes mælkens indhold af forskellige fedtsyrer, som bl.a. fortæller, hvor godt køernes vom fungerer. Endeligt opgør værktøjet også, hvor stor metanproduktionen er.

RYK lancerede tidligere på året målinger af de novo fedtsyrer i mælken, men indtil nu har det kun været værdier, som er op til landmand og eventuelle rådgivere at tolke.

»Jeg synes, at det er ærgerligt, at RYK ikke interesserer sig for værktøjet, men i stedet vil udvikle sine egne metoder. Vi har en kendt metode her, som endda er patenteret, som kunne give mælkeproducenterne et godt indblik i produktionen«, mener Hans Skovgaard.

SER PÅ HELE FLOKKEN

Når RYK i disse dage ruller målingerne af fedtsyrer yderligere ud, så landmændene nu bl.a. kan se niveauet på enkelt-ko niveau, er Hans Skovgaard stadig skeptisk.

»Jeg fodrer min besætning som en helhed, og det gør de fleste andre også. Jeg behøver ikke data for hver enkelt ko«, siger han.

At RYKs målinger også kan grupperes efter laktationsniveau, er et lille skridt på vejen, mener mælkeproducenten.

»Men det er stadig op til mig at tolke på de data. Med MælkInfo er det arbejde gjort for mig. Det burde RYK interessere sig for«, siger Hans Skovgaard.

RYK: VI TOLKER IKKE DATA

Det er RYKs opgave at generere data til landmændene, men tolkningen af de frembragte data skal landmanden selv stå for, evt. i samarbejde med rådgivere.

Det siger direktør i RYK, Niels Henning Nielsen, som svar på Hans Skovgaards opfordring til at inddrage værktøjet MælkInfo i ydelseskontrollen.

»Vi er godt klar over, at man kan frembringe nogle data på en tankprøve, men vi ser fordele i at gå ned på koniveau«, fortæller Niels Henning Nielsen.

I denne uge lancerede RYK, at det nu er muligt at pulje målinger af de novo-fedtsyrer i grupper efter eksempelvis laktationsniveau eller hold i stalden. Niels Henning Nielsen påpeger i den forbindelse, at når man tolker på de novo fedtsyrer er der forskel på om det er en køer i mobilisereringfasen eller ej. Ved en tankprøve vil man ikke se disse forskelle.

»På den måde kan landmænd, der fodrer i hold se, hvordan en given fodring påvirker køerne«, forklarer Niels Henning Nielsen. På samme vis kan landmænd med robotmalkning se, om forskellige kraftfoderniveauer giver effekt.

»Man kan finde det nye værktøj mælkeanalyse/ydelseskontrol i DMS under analyseudskrifter. Data blev tilgængelig den 6. november og det hele er en integreret del af standardpakken. Det koster ikke ekstra«, siger Niels Henning Nielsen.


 
November 2020
af Peter W. Mogensen | Magasinet Kvæg